Detektorer och enheter inom ett hemlarm

När hemlarm, för länge sedan, lanserades i Sverige var det enbart ett inbrottslarm för dörrar och fönster. Den tekniska utvecklingen har minst sagt gått kraftigt framåt. Idag finns mängder av olika detektorer och enheter som skapar säkerhet i hemmet.

Detektorer till ett hemlarm

  • Kameradetektor

Kameradetektorer känner av rörelser i ett rum och aktiveras av detta. Dessa kan användas inomhus för att larma vid inbrott eller utomhus för att avvärja att inbrottet sker. När kameran aktiveras sänds automatiskt dess video till larmcentralen som därmed ser vad som händer. De allra flesta av dagens hemlarm har idag kameradetektor.

  • Vibrationsdetektor

Vibrationsdetektorer monteras exempelvis på fönster och larmar när större vibrationer uppstår. Därmed kan larmet gå innan fönstret har gått sönder och inbrottet gått så långt. Dessa detektorer används främst av företag och är inte speciellt vanliga i hemlarm. 

  • Lufttrycksdetektor

Lufttrycksdetektor kan användas på ett hemlarm om rörelsesensorer inte är möjliga att använda. När en dörr, eller ett fönster, öppnas kommer lufttrycket snabbt att ändras i bostaden vilket gör att lufttrycksdetektorn aktiveras. Även denna är vanligare inom företagslarm.

  • Rökdetektor

Alla hemlarm har en brandvarnare och de allra flesta har rökdetektorer. Dessa kan även aktiveras av värme men rök är överlägset vanligast.

  • Fuktdetektor

Fuktdetektor kan läggas under diskbänken eller vid en diskmaskin för att upptäcka om fukt sipprar ut. Den kan därmed varna så att åtgärd kan ske innan vattenskada uppstår.

Enheter till ett hemlarm

  • Smart Plugs

Smart Plugs är enheter som styr elektriska apparater i hemmet. Dessa kan exempelvis kopplas till lampor eller kaffebryggare varpå dessa kan slås på/av via appen.

  • Smart lås

Ett smart lås är ett lås till ytterdörren som kan hanteras via larmets app. På samma sätt som resterande hemlarm kan hanteras via appen kan låset och låskoder hanteras flexibelt. Därmed behöver aldrig nycklar lånas ut till grannar eller hantverkare.

  • Klimatdetektor

Via en klimatdetektor går det att se luftfuktighet och temperatur i hemmet.

  • Appen

De flesta hemlarm har en tillhörande app varifrån samtliga larmenheter kan styras. Via appen går det att se live-streamad video från övervakningskamerorna likväl som att slå på/av larmet. Det går även att få notiser när larmet aktiveras, slås av eller om någon enhet inte fungerar som den ska.

  • Larmenheterna

Utöver de ovan nämnda enheterna finns larmenheterna så som kamera, brandvarnare, huvudenhet, siren m.m.

admin