Säkerhetsnivåer på överfallslarm

Säkerhetsnivåer på överfallslarm

Funktionerna på överfallslarm är något olika beroende på var de ska användas. Är det på kontor, bank, butik eller vid omvårdnad är det larm som är anpassade för att vara inomhus som passar bäst. Men dessa kan även användas på flera olika säkerhetsnivåer.

Med eller utan ljud

Ett överfallslarm för privatpersoner skapar ett högt ljud när det aktiveras. Denna funktion går även att få på larm för de som jobbar i affärer, på kontor eller liknande. Men det är vanligare att överfallslarmet är kopplat till en larmcentral som därmed skapar ett ljud via det centrala larmsystemet. Därmed påkallas hjälp oavsett var man befinner sig.

Med akutlarm och assistanslarm

Det är vanligt att överfallslarm på exempelvis vårdinrättningar har dubbla larmfunktioner. Man kan därmed antingen välja akutlarm eller assistanslarm. Med assistanslarm uppmärksammas arbetskollegorna samtidigt som de förstår att det inte är panik. Med denna funktion går det därför att begära understöd utan att behöva dra akutlarm.

Med positionering

Med ett överfallslarm med positionering ser kollegorna exakt var du befinner dig när larmet dras. De som är ute mycket (exempelvis taxi och väktare) har ofta GPS-positionering. Är det i ett sjukhus eller annan större byggnad finns positionsavläsare. Oavsett skapar det en säkerhet då kollegorna snabbt kan avläsa var hjälp behöver ges.

Med kamera och larmbolag

Överfallslarm som är installerade i butiker har ofta både kamera och koppling till larmbolag. Vid disken sitter en överfallsknapp som personalen trycker på vid akut fara. I detta läge kopplas en övervakningskamera på som i sin tur är kopplad till ett larmbolag. Detta larmbolag ser direkt via en skärm vad som händer i butiken och kan utifrån detta både larma egna väktare, polis eller brandkår.

I och med att larmbolaget ser vad som händer kan de även instruera polisen om detta under den tid det tar för dem att komma dit.

Osäker på vad som behövs?

Det finns alltså ett flertal olika överfallslarm som i sin tur har olika larmfunktioner. Den bästa lösningen brukar vara att kontakta ett larmbolag som kommer till butiken och ser över olika larmlösningar. De brukar kunna presentera en komplett lösning som möter de behov som finns. Finns det flera larmbolag i din stad finns självklart även fördelar i att låta flera komma ut och presentera deras lösning och prisnivå.

admin